02-4588361-2

เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

การติดตั้ง
เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

เคมีภัณฑ์

น้ำยาซักผ้า

ซองซิบใสและซองซิบสีชา


ข้อดีของการใช้เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • ความสะดวกสบายในการใช้งาน
 • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเคมีได้ โดยโปรแกรมการซักผ้าถูกต้องและแม่นยำ
 • ลดจำนวนผ้าที่ต้องนำกลับมาซักใหม่
 • ลดความชำรุดและเสียหายของผ้า
 • ลดความผิดพลาดในการทำงานในส่วนของคน เช่น ตัก ตวง ผิด
 • ลดความเสียหายจากการตกหล่นของเคมีภัณฑ์ ชนิดผงซักผ้า
 • ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
 • ลดปัญหหาเรื่องฝุ่นของผ้า ฝุ่นจากผงซัก จะมีปริมาณน้อยลง
 • มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างของคลอรีนบนผ้า สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน
 • สามารถเลือกโปรแกรมการซักได้ตามชนิดของผ้า
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้สารเคมี จำนวนผ้า จำนวนการซักในแต่ละโปรแกรม
 • สะอาด ปลอดภัย ผ้าซักได้ตามเวลา หมดปัญหาเรื่องผ้าตกค้าง
 • มีสรุปผลการใช้งานในแต่ละเดือน
 • มั่นใจได้ว่าผลงานคุณภาพผ้าได้มาตรฐานทุกครั้ง
 • เพื่อเป็นการประกันว่าหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • เปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการ
 • ทำให้สามารถปรับสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในขณะนั้น เป็นผลให้ผลการซักสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เพื่อจะได้มองเห็นศักยภาพของการดำเนินงาน

สั่งซื้อสินค้า


ซองซิบใส

ซองซิบสีชา

เคริ่องจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ

น้ำยาซักผ้า
สนใจสั่งซื้อสินค้า 02-4588361-2 interline1994@hotmail.com
InterLine Communication co.,ltd. Copyright 2020 : นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล