LIne id : interline168
interline1994@hotmail.com

ติดต่อเรา

  ข้อมูลติดต่อเรา

  Interline Communication co.,ltd.
  206/149 The metro Sathorn Kalapapruek., Bangwa Phasicharoen Bkk 10160
  interline168@gmail.com

  081-8208288, 095-6181959

  จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
  Line ID: @interline168

  ติดตามเรา

  2021-03-22_1-25-52

  บริษัทอินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด

  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ด้านซักรีด ด้วยมาตรฐานสากล และการใช้อุปกรณ์เครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติให้กับงานซักรีด ตามสถาบันต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงพยาบาล โรงซักผ้าอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้น

  โดยที่ทางบริษัทอินเตอร์ไลน จำกัด ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้อุปกรณ์จ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านเทคนิค พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานซักรีด สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจจากลูกค้าได้

  บริษัทอินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานซักรีด ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี โดยที่บริษัทอินเตอร์ไลน์ คอมมูนิเคชั่นจำกัด มีผลิตภัณฑ์ด้านซักรีดและเครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติ พร้อมทั้งสูตรการซักผ้า ตามลักษณะงานซัก เครื่องซักผ้าของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

  บริการของเรา

  • บริษัทของเรา สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบริการและทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามการร้องขอของหน่วยงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่เข้ามาบริการและรายงานให้ผู้รับบริการทราบทุกครั้ง
  • บริษัทมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเทคนิคด้านเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่สามารถปรับตั้งโปรแกรมซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี (บริการตรวจเช็คเครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน) ทดสอบน้ำที่ใช้ในการซักผ้า เพื่อทดสอบหาความกระด้าง เหล็ก คลอรีน หรือสารประกอบอื่นที่มีผลต่อการซักผ้า
  • มีการทำรายงานสรุปการใช้เคมีภัณฑ์ และจำนวนการใช้งานในแต่ละเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   • น้ำหนักของผ้าแต่ละชนิดที่ซักในแต่ละรอบเดือน
   • จำนวนเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือน
   • ค่าใช้จ่ายเคมีภัณฑ์ต่อผ้าที่ซักเป็นกิโลกรัม
  • มีการทำรายงานสรุปการใช้เคมีภัณฑ์ และจำนวนการใช้งานในแต่ละเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   • เพื่อเป็นการประกันว่าหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
   • เปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการ
   • ทำให้สามารถปรับสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในขณะนั้น เป็นผลให้ผลการซักสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่าย
   • เพื่อจะได้มองเห็นศักยภาพของการดำเนินงาน
  ความสะดวกสบายในการใช้งาน
  สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเคมีได้ โดยโปรแกรมการซักผ้าถูกต้องและแม่นยำ
  ลดจำนวนผ้าที่ต้องนำกลับมาซักใหม่,ลดความชำรุดและเสียหายของผ้า
  ลดความผิดพลาดในการทำงานในส่วนของคน เช่น ตัก ตวง ผิด
  ลดความเสียหายจากการตกหล่นของเคมีภัณฑ์ ชนิดผงซักผ้า
  ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
  ลดปัญหหาเรื่องฝุ่นของผ้า ฝุ่นจากผงซัก จะมีปริมาณน้อยลง
  มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างของคลอรีนบนผ้า สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน
  สามารถเลือกโปรแกรมการซักได้ตามชนิดของผ้า
  สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้สารเคมี จำนวนผ้า จำนวนการซักในแต่ละโปรแกรม
  สะอาด ปลอดภัย ผ้าซักได้ตามเวลา หมดปัญหาเรื่องผ้าตกค้าง
  มีสรุปผลการใช้งานในแต่ละเดือน
  มั่นใจได้ว่าผลงานคุณภาพผ้าได้มาตรฐานทุกครั้ง

  ....ประโยชน์ที่จะได้รับ....

  เพื่อเป็นการประกันว่าหน่วยงาน สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  ปรับสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสม กับสภาพน้ำในขณะนั้น
  เปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และค่าบริการ
  เพื่อจะได้มองเห็นศักยภาพ ของการดำเนินงาน

  © 2021 interline168.com. All rights reserved.