ถุงขยะสีดำ

เหนียวไม่ขาดง่าย
ใช้บบรรจุได้ทั้งขยะแห้ง ขยะเปียกและขยะทั่วไป

    • Categories: ถุงขยะ