ถุงขยะสีแดง

ใช้บรรจุขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะสารพิษต่างๆ

    • Categories: ถุงขยะ