ผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกผ้าขาว 3.8 ลิตร

เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกขาวและฆ่าเชื้อ
ใช้ขจัดคราบเลือด ชา กาแฟ และคราบอาหาร

    • Categories: น้ำยาต่างๆ